Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

00:34
0066 019f 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
00:28
I Wanna Do Bad Things With You
Reposted fromweheartit weheartit viasentymentalna sentymentalna
Ananti
00:28
9857 c6b5 390
Reposted fromslodziak slodziak viasentymentalna sentymentalna

November 05 2014

Ananti
15:29
zupa maraski.
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Ananti
15:21
2645 c686 390
Reposted fromebis ebis viawillid willid
Ananti
15:16
Ananti
15:14
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing viain-flagranti in-flagranti
Ananti
15:13
1173 8ce4 390
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viagraphic-art graphic-art

October 14 2014

Ananti
22:10

October 12 2014

Ananti
22:18
9668 8ad7 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatatuaze tatuaze
Ananti
22:03
4356 a897 390
tatu
Reposted fromtatuaze tatuaze

October 09 2014

22:42
1876 17cb 390

universityofhyrule:

geekyasfuck:

The danger of returning to childhood games.

I SWEAR THAT’S HOW I SEE IT

Reposted frompegasusanne pegasusanne vianaich naich
Ananti
17:18

At home with Harrison Ford, 1978

The only valid reason to time travel is to go back to the 1970’s and bang Harrison Ford. There is no other decent reason.  Fuck historical events! No, fuck Harrison Ford.

Ananti
17:06

Powinniśmy stąd wyjechać. Zacząć żyć. Iść przed siebie. Nie wracać do przeszłości. Nie wmawiać sobie, że czegoś nie da się zrobić. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy uwierzyć, w ludzi, w życie, w siebie. Trzeba gnać do przodu i nie skręcać w niepotrzebne ścieżki. Nie ma sensu się gubić, szukać wyjścia z trudnych i zbyt skomplikowanych sytuacji. Jesteśmy za młodzi na problemy. Nie przejmujmy się. Żyjmy. Kochajmy. Bawmy się. Bądźmy sobą. Jeszcze nie raz życie spieprzy nam teraźniejszość.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianergo nergo
Ananti
16:00
3392 7b25 390
Reposted fromarjusiur arjusiur viatak-czekam tak-czekam
Ananti
15:59
Reposted fromDennkost Dennkost viaohhwell ohhwell
Ananti
15:57
Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak trzeć ser. Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. Możesz klepnąć ją w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu nakarmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze… Zaprawdę powiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.
— no i dlatego lubimy facetów w kuchni.
Reposted frommyu myu viasupposedtobe supposedtobe
Ananti
15:51
1059 a302 390
Reposted frombearded bearded
Ananti
15:47
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszyy szyy

October 08 2014

Ananti
13:06
4566 27e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl