Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

Ananti
19:57
4088 b347 390
Reposted fromkyte kyte viafridaysister fridaysister
Ananti
19:50
Ananti
19:49
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Ananti
19:45
2261 bfad 390
Reposted fromdaelmo daelmo viabbsmb5 bbsmb5
Ananti
19:44
Reposted fromFlau Flau viaepi epi
Ananti
19:43

August 13 2017

Ananti
12:57
Ananti
12:54
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viarisa risa
Ananti
12:52
Reposted fromnebthat nebthat
Ananti
12:49
1697 a4cd 390
Reposted fromkaiee kaiee viaathalis athalis
Ananti
12:48
1114 5fba 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaathalis athalis
Ananti
12:47
2664 728e 390
Reposted fromquestion question viainerte inerte
Ananti
12:45
2471 efcd 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
Ananti
12:43
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viayoungbllood youngbllood
Ananti
12:42
7618 41ee 390
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viairmelin irmelin
Ananti
12:35
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin

July 23 2017

Ananti
15:17
7283 a37e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

April 29 2015

Ananti
21:50
8932 1ebf 390
Reposted fromoutline outline viapikkumyy pikkumyy
Ananti
21:49
1721 9d51 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardkorwey hardkorwey
Ananti
21:41
0371 2a69 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaendemit endemit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl